Мебели Канор V-tac
София 1113,
Цариградско шосе 16 
тел.: (02) 971 20 84
факс: (02) 973 35 44
 София 1220
Илиенско шосе 1, ет. 2
Тел: 02/ 444 0 445
Мобилен: 0885 220 961